Z miłości do Zdrowej Żywności

+48 530 044 043 info@vivio.pl vivioeurope.com vivio.pl - sklep zdrowej żywności algoparalasalud.es vivio.com.ua Instagram Vivio Facebook Vivio Youtube cosdlazdrowia

KONKURS “ROWEREM PRZEZ ALPY”

Regulamin konkursu na Facebooku i Youtube

POSTANOWIENIA OGÓLNE:

1. Organizatorem Konkursu “ROWEREM PRZEZ ALPY” jest firma “WIRA” Radosław Witek w imieniu ViVio.pl.
2. Konkurs organizowany jest na terenie Polski.
3. Konkurs organizowany jest w celu wypromowania marki “ViVio”.
4. Fundatorem nagród w konkursie “ROWEREM PRZEZ ALPY” jest firma “WIRA” Radosław Witek.
5. Konkurs trwa od 27.07.2016 do 03.08.2016 roku do godz. 15.00.
6. Konkurs odbywał się będzie na podstawie niniejszego Regulaminu.

ZASADY ORAZ PRZEBIEG KONKURSU ORAZ ZASADY WYŁANIANIA ZWYCIĘZCÓW:

1. Uczestnikiem konkursu “ROWEREM PRZEZ ALPY” może być każda pełnoletnia osoba posiadająca osobisty adres mailowy na koncie google.pl / GMail, która zasubskrybuje na YouTube kanał “cosdlazdrowia” >>>
https://www.youtube.com/channel/UCdSocrFrtPLMOsv-AnSIWLA i spełni pozostałe warunki konkursu opisane poniżej.
2. Jedna osoba może wysłać tylko jedno zgłoszenie konkursowe. Nie ma możliwości zwiększenia szansy na wygraną poprzez kilkukrotne udostępnianie tego samego zdjęcia.
3. W celu przystąpienia do udziału w konkursie należy:
a. zasubskrybować na Youtube.com kanał “cosdlazdrowia”
b. udostępnić post konkursowy na swojej tablicy
c. dodać zdjęcie lub napisać komentarz pod NASZYM postem konkursowym (filmem) z odpowiedzią na pytanie „Jak aktywnie spędzać wakacje?”
d. dodać hasztagi: #aktywnewakacje #vivio #cosdlazdrowia
4. Organizator konkursu może wykluczyć Uczestnika konkursu za niecenzuralne bądź obraźliwe treści w wystawianych komentarzach.
5. Zwycięzcy konkursu “ROWEREM PRZEZ ALPY” zostaną wyłonieni na podstawie obrad 5-osobowego jury. Nagrodzimy 1 osobę, która udzieli najciekawszych odpowiedzi.
6. Ogłoszenie wyników nastąpi 03.08.2016 o godzinie 17.00.
7. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na fanpage’u “ViVio” oraz stronie internetowej http://www.vivio.pl/ w zakładce “konkursy”.
8. Nagrody zostaną przesłane na adres zwycięzców, po wcześniejszym kontakcie z nimi. Po ogłoszeniu wyników skontaktujemy się ze zwycięzcami na facebooku w celu ustalenia adresu wysyłki nagrody. Odpowiedzi na wiadomość zwycięzca może udzielić w ciągu 24 godzin od ogłoszenia wyników, w przeciwnym razie wylosujemy innego zwycięzcę.

NAGRODY:

1. Nagrodami w konkursie “ROWEREM PRZEZ ALPY” jest bon na zakupy o wartości 80zł na zakupy w sklepie cosdlazdrowia.pl – dla osoby, która napisze najciekawszy komentarz bądź wstawi najoryginalniejsze zdjęcie na temat spędzania wolnego czasu.
2. Organizator zastrzega, że nie ma możliwości wymiany nagród-zestawów na równowartość pieniężną.
3. Nie ma możliwości przeniesienia nagrody z jednego uczestnika na drugiego.
4. Uczestnik konkursu zobowiązany jest do udostępnienia firmie “WIRA” stosownych danych – swoich danych (imię, nazwisko) oraz adresu w celu wysyłki nagrody.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

1. W celu podjęcia uczestnictwa w konkursie “ROWEREM PRZEZ ALPY” osoba zobowiązana jest do akceptacji regulaminu. Tym samym, biorąc udział w konkursie i udostępniając zdjęcie konkursowe – osoba akceptuje Regulamin niniejszego konkursy, stając się w tym momencie Uczestnikiem.
2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

Author Info

admin

Nie ma komentarzy

Zostaw komentarz