Spółka RADZIOWI Sp. z o.o. posiada uprawnienia do sprzedaży żywności ekologicznej na podstawie certyfikatu o numerze 019873214271.003 wydanemu przez jednostkę certyfikującą TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o., ul. 17 stycznia 56, 02 – 146 Warszawa (PL-EKO-08).

Zakresem certyfikacji objęte jest: konfekcjonowanie, etykietowanie, wprowadzanie do obrotu; Ekologiczne produkty przetworzone oraz świadczenie usług podwykonawczych w zakresie konfekcjonowania/ pakowania/ etykietowania produktów sypkich.